Een onderzoeksprogramma voor de Green Deal Voedselbossen

Het veronderstelde potentieel aan maatschappelijke en economische waarden van voedselbossen vraagt om een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Bestaande en nieuwe kennis kan dan blijven dienen als basis voor een verantwoorde ontwikkeling van voedselbossen op verschillende schaalniveaus en in verschillende situaties. Hiervoor is het nodig een onderzoeksprogramma op stellen die een bundeling van bestaande onderzoeksresultaten en een voorstel voor nieuw onderzoek omvat.

3 langere termijn hoofdthema’s

De drie hoofdthema’s voor de langere termijn van het onderzoeksprogramma zijn:

 1. Het systeem; verduurzamen van landgebruik
 2. Monitoring; herstel & behoud van natuur & landschap in Nederland
 3. Verdiencapaciteit; sociaaleconomisch perspectief voor Nederland

 7 aandachtsgebieden

 Voor de komende vier jaar worden onderstaande aandachtsgebieden onderscheiden:

 1. Inventariseren praktijkervaring en wetenschappelijke kennis (uit binnen- en buitenland).
  1. Biotische aspecten (o.a. biodiversiteit, bodemleven, ecologische functionaliteit)
  2. Abiotische aspecten (o.a. bodem, water, microklimaat)
  3. Gezondheid, zorg en sociaalmaatschappelijke waarde
 2. Makelen; kortlopende praktijkvragen matchen met (student)onderzoekers
 3. Webportaal; verzamelen van relevant onderzoek en publicaties en bestaande en nieuwe voedselbosinitiatieven in cijfers en beelden
 4. Identificeren van kennisleemten in praktijk & wetenschap
 5. Onderwijs; curricula ontwikkeling (MBO, HBO, WO)
 6. Community building
 7. Governance; wet & regelgeving
 8. Financiering; naast financiering voor standaardisatie van monitoring, data-analyse, gegevensontsluiting en vertaling naar praktijk en beleid ook financiering voor praktijkondersteuning

Beschikbaar relevant onderzoek wordt onder Publicaties met daarbij een korte toelichting op de website gezet.

Contact

Jeroen Kruit

Jeroen Kruit
Wageningen Environmental Research

Roos Nijpels

Roos Nijpels
Both ENDS

Publicaties

Voedselbossen van belang voor biodiversiteit

J.Breidenbach, E.Dijkgraaf, B.Rooduijn, R.Nijpels-Cieremans, A.Strijkstra |  De Levende Natuur | mei 2017

Onderzoek naar natuurwaarden toont verrassend positief resultaat voor voedselbos Ketelbroek.

Voedselbos Ketelbroek: een zegen in de drup? Waterbalans van voedselbos Ketelbroek

L.Siepel, D.Velthuis, W.Zondergeld, W.Schimmel | Van Hall Larenstein Velp | juli 2018

Een ‘watertoets’ voor Waterschap Limburg geeft een indicatie van het belang van voedselbossen voor een betere waterhuishouding.

Dutch Food Forest: a low-cost monitoring design

studenten van Wageningen University | EcoVredeGaard & Wageningen Environmental Research| maart 2018

In dit onderzoek is een methodologie ontwikkeld om de waarden van ecosysteemdiensten van voedselbossen te monitoren. Meet methodes worden besproken voor biodiversiteit, koolstof vastleggen, bodem ontwikkeling en waterkwaliteit. Klik op de titel om het onderzoek te lezen.