Den Food Bosch

Green Deal Voedselbossen

Overheden, beleidsmakers, koplopers en faciliterende partijen hebben met de Green Deal Voedselbossen afgesproken dat zij zich in samenwerking inspannen om het areaal voedselbossen te helpen vergroten. Hiervoor is het nodig om:

  • Ruimte in wet- en regelgeving te organiseren;
  • Bestaand onderzoek te bundelen en een onderzoeksagenda te formuleren;
  • Praktijkkennis over voedselbossen maximaal uit te wisselen met een professionele kennisstructuur;
  • Communicatie op te bouwen met belangstellenden in de samenleving.

Voor Nederland vormen voedselbossen een betrekkelijk nieuw fenomeen, dat vraagt om nadere afbakening. Voor partijen in het kader van de Green Deal Voedselbossen laat een specifiek ecosysteem zich als voedselbos kwalificeren op basis van de volgende kenmerken:

“Een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen. Met aanwezigheid van:

  • een kruinlaag van hogere bomen;
  • minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • een rijk bosbodemleven;

Een voedselbos heeft een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist. “

Eigentijdse voedselbossen zijn bij uitstek te ontwikkelen als multifunctionele systemen, waarin de productie van voedsel zich laat combineren met meerwaarden in domeinen zoals educatie en recreatie. Net als natuurlijke bossen vervullen zij bovendien ecosysteemdiensten voor hun wijdere omgeving.

lees hier de green deal

Ondertekenaars

Organisatie Naam ondertekenaar Contactpersoon
Ministerie EZK E.D. Wiebes Jan Jansen
Ministerie LNV C.J. Schouten via Jan Jansen
Ministerie IenW S. Veldhoven via Jan Jansen
Provincie Limburg H.J.H. Mackus Jil Cerfontaine
Provincie Noord-Brabant Jeroen Mulder
Provincie Groningen H. Staghouwer Margot Faber
Provincie Flevoland A.Meijer Albert de Graaf
Waterschap Limburg P.F.C.W. van der Broeck_ Marco de Redelijkheid
Waterschap De Dommel P.C.G. Glas Annelies Balkema
Staatsbosbeheer S. Thijsen Kees van der Vaart
Natuur- en Milieufederaties A. van de Pas Akkelien Postema en Erna Krommendijk
Stichting Voedselbosbouw F. de Waard Fransjan de Waard
Stichting BOTH Ends / Rich Forests_ D.Hirsch Roos Nijpels
Louis Bolk Instituut J.W. Erisman Boki Luske
NIOO L.E.M. Vet Gerard Korthals
WUR Environmental Research J.A. Vos Jeroen Kruit
Van Hall Larenstein P.C.A. van Dongen Dick van Dorp
Boerenbedrijf Ketelbroek W. van Eck Wouter van Eck
Landgoed Welna F. Gorter Frank Gorter
Landgoed Roggebotstaete Y. de Rijcke Lennard Duijvestijn
Landgoed Blijendijk K.J.Kooistra Herma Winnemuller
Stichting the tipping point T. van de Beek Tom van de Beek
Den Food Bosch Jonas Steinfeld Malika Cieremans
Groen Ontwikkelfonds Brabant Mary Fiers Mary Fiers
Unie van Bosgroepen Arno Neijts Petra Schmitz

Partners

Organisatie Contactpersoon
Bewust Bodemgebruik Renée Zijlstra
Circle Ecology Malika Cieremans
The Plant Marieke Karssen
Fekkes Landsschap Jelle Fekkes
De EcoVredeGaard Sine Vonk
Fruitzforlife, Fruithof de Brand Sjef van Dongen
IKL Limburg Erik Rietjens
Rotterdams Forest Garden Netwerk Paul de Graaf
Plantschap Evelyn Derksen
Voedselbos Benthuizen Liesbeth Benthuizen
Vermeer Duurzame Diensten John Vermeer
Velt John Vermeer

Onderschrijf je de Green Deal?

En wil je partner worden? Neem dan even contact met ons op.