Bodemvorming onder de Voedselbosbouw

‘Bodemvorming onder de Voedselbosbouw’ is gestart in 2020 en een publiek private samenwerking (PPS) project in het kader van het topsectoren beleid. In dit project werken onderzoeksinstituten (WENR, NIOO), hogescholen (HAS Den Bosch, AERES hogeschool Dronten), waterschappen (Aa en Maas, de Dommel), Regio Noord-Oost Brabant, Groen Ontwikkelfond Brabant, Provincie Flevoland en Stichting Voedselbosbouw Nederland [...]

Bodemvorming onder de Voedselbosbouw2020-04-24T12:48:10+00:00